Công ty CP Bê tông Nhơn Hội

仁海工业园区 - A 区 - 投资者的理想目的地 热线:0936 356 656 - 0905 677 990

Công ty CP Bê tông Nhơn Hội

Chủ đầu tư: Công ty CP Bê tông Nhơn Hội

Tên dự án: Nhà máy sản xuất bê tông tươi

Ngành nghề: Sản xuất bê tông tươi

Vị trí: lô B6.15 thuộc KCN Nhơn Hội – Khu A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư: 1088570652               Ngày cấp: 15/05/2017

Vốn đăng ký: 33,35 tỷ đồng

Diện tích: 1,5 ha

Lao động: 33 người

Công suất đầu tư của dự án: 180 m3/h

Tình trạng của dự án: Đang hoạt động

 

 

滚动至顶部