通讯系统

仁海工业园区 - A 区 - 投资者的理想目的地 热线:0936 356 656 - 0905 677 990

通讯系统

– Mạng lưới viễn thông tại KCN đạt tiêu chuẩn Quốc tế với đầy đủ các loại hình dịch vụ.

– Nhà đầu tư kí hợp đồng trực tiếp với các đơn vị để được cung cấp các dịch vụ viễn thông như Internet, điện thoại cố định, fax …

Hệ thống thông tin liên lạc

滚动至顶部