Công ty CP Kỹ thuật Dược Bình Định

仁海工业园区 - A 区 - 投资者的理想目的地 热线:0936 356 656 - 0905 677 990

Công ty CP Kỹ thuật Dược Bình Định

Chủ đầu tư: Công ty CP Kỹ thuật Dược Bình Định

Tên dự án: Nhà máy sản xuất thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng

Ngành nghề: Sản xuất thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng

Vị trí: lô A3.04 + A3.07 thuộc KCN Nhơn Hội – Khu A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư: 25/QĐ- BQL                         Ngày cấp: 05/02/2020

Vốn đăng ký: 550 tỷ đồng

Diện tích: 4 ha

Lao động: 20 người

Công suất đầu tư của dự án: 685 tấn/năm

Tình trạng của dự án: Đang triển khai

滚动至顶部