Công ty TNHH Kính Vĩnh Khang

仁海工业园区 - A 区 - 投资者的理想目的地 热线:0936 356 656 - 0905 677 990

Công ty TNHH Kính Vĩnh Khang

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kính Vĩnh Khang

Tên dự án: Nhà máy gia công kính xây dựng

Ngành nghề: Gia công kính xây dựng

Vị trí: lô A5.08 thuộc KCN Nhơn Hội – Khu A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư: 544/QĐ-BQL                      Ngày cấp: 09/08/2017

Vốn đăng ký: 40 tỷ đồng

Diện tích: 1,1 ha

Lao động: 70 người

Công suất đầu tư của dự án: 2.400 tấn/năm

Tình trạng của dự án: Đang hoạt động

 

滚动至顶部