Công ty TNHH Thạch Cát Tiến

仁海工业园区 - A 区 - 投资者的理想目的地 热线:0936 356 656 - 0905 677 990

Công ty TNHH Thạch Cát Tiến

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thạch Cát Tiến

Tên dự án: Trung tâm dịch vụ tổng hợp Khu công nghiệp

Ngành nghề: Kinh doanh xe ô tô, xe máy, xe có động cơ, phụ tùng, phụ kiện ô tô, xe máy và các phụ kiện liên quan; kinh doanh dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng xe; kinh doanh các mặt hàng, dịch vụ khác; cho thuê văn phòng, hội trường, dịch vụ lưu trú; đào tạo nghề.

Vị trí: lô CC1.01 thuộc KCN Nhơn Hội – Khu A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư:  237/QĐ-BQL   Ngày cấp: 25/07/2022

Vốn đăng ký: 130 tỷ đồng

Diện tích: 37.464 m2

Công suất đầu tư của dự án:

  • Mua bán xe: 500 xe/năm.
  • Kinh doanh dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng xe: 1.000 xe/năm.
  • Kinh doanh phụ kiện, phụ tùng xe ô tô, xe máy và các dịch vụ liên quan: 1.000 xe/năm
  • Kinh doanh các mặt hàng, các dịch vụ khác: 3.000.000 sản phẩm/năm
  • Cho thuê văn phòng, hội trường, dịch vụ lưu trú: 25.000 m2
  • Đào tạo nghề: 1.000 học viên/năm

Tình trạng của dự án: Đang triển khai

滚动至顶部