Hệ thống giao thông

仁海工业园区 - A 区 - 投资者的理想目的地 热线:0936 356 656 - 0905 677 990
Hệ thống giao thông

Hệ thống giao thông

Hệ thống giao thông đồng bộ và thuận lợi bao gồm cả 4 loại hình trọng điểm: Đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường

Xem thêm »
滚动至顶部