Từ ngày 1/8 rút tiết kiệm trước hạn một phần vẫn được hưởng lãi cao

仁海工业园区 - A 区 - 投资者的理想目的地 热线:0936 356 656 - 0905 677 990

Từ ngày 1/8 rút tiết kiệm trước hạn một phần vẫn được hưởng lãi cao

Từ ngày 1/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 04/2022/TT-NHNN quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài. So với hiện hành, Thông tư 04/2022/TT-NHNN đã phân chia quy định lãi suất rút trước hạn tiền gửi trong trường hợp rút trước hạn toàn bộ tiền gửi và rút trước hạn một phần tiền gửi.

Quy định mới về lãi suất rút trước hạn
Ảnh minh họa

4 hình thức tiền gửi rút trước hạn

Thông tư 04/2022/TT-NHNN nêu rõ, có 4 hình thức tiền gửi rút trước hạn gồm:

– Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn;

– Tiền gửi có kỳ hạn;

– Chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và trái phiếu do TCTD phát hành;

– Các hình thức nhận tiền gửi có kỳ hạn khác theo quy định tại Luật Các TCTD.

Rút trước hạn tiền gửi là trường hợp khách hàng rút một phần hoặc toàn bộ tiền gửi trước ngày đến hạn, ngày chi trả hoặc ngày thanh toán của khoản tiền gửi.

Các quy định về lãi suất rút trước hạn tiền gửi

– Rút trước hạn toàn bộ tiền gửi: Áp dụng lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn.

– Rút trước hạn một phần tiền gửi:

+ Đối với phần tiền gửi rút trước hạn: Áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi.

+ Đối với phần tiền gửi còn lại: áp dụng mức lãi suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi khách hàng rút trước hạn một phần.

Có thể thấy, so với quy định cũ, cách tính lãi khi rút một phần tiền gửi trước hạn đã giúp người gửi tiết kiệm được hưởng lợi hơn rất nhiều.

Xem chi tiết Thông tư số 04/2022/TT-NHNN tại đây: Thông tư 04/2022/TT-NHNN

滚动至顶部