Bình Định đứng thứ 21 trong danh sách 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất trong PCI 2022.

ノンホイ工業団地-ゾーンA-投資家にとって理想的な目的地ホットライン:0936 356 656-0905 677 990

Bình Định đứng thứ 21 trong danh sách 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất trong PCI 2022.

Sáng nay, 11/4/2023, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố PCI 2022. Thay vì xếp hạng 63 tỉnh thành, PCI năm 2022 chỉ điểm danh 30 địa phương có điểm số PCI tốt nhất. Đây là điểm khác biệt đầu tiên so với 17 lần công bố PCI trước đây, khi thứ hạng 63 tỉnh, thành phố là một trong những điểm nhấn của PCI.

Top 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất trong PCI 2022
Top 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất trong PCI 2022

Lý giải về sự thay đổi này trong năm thứ 18, Nhóm nghiên cứu PCI cho rằng, là nhằm khuyến khích sự tập trung và nỗ lực thay đổi của các địa phương để vào nhóm dẫn đầu PCI. Tuy nhiên, các địa phương đều có kết quả chi tiết, gồm cả điểm PCI tổng hợp, điểm các chỉ số thành phần và kết quả từng chỉ tiêu đánh giá. Khảo sát PCI 2022 đã nhận được phản hồi của tổng cộng của gần 12.000 doanh nghiệp.

Với chỉ số PCI là 66,65 điểm bao gồm 10 chỉ số thành phần, bao quát những lĩnh vực chính của điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố có liên quan tới sự phát triển của doanh nghiệp, Bình Định thứ 21 trong danh sách 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất trong PCI 2022.

10 chỉ số thành phần của PCI Bình Định
10 chỉ số thành phần của PCI Bình Định
上部へスクロール