Hệ thống cây xanh, vườn hoa

ノンホイ工業団地-ゾーンA-投資家にとって理想的な目的地ホットライン:0936 356 656-0905 677 990

Hệ thống cây xanh, vườn hoa

Cây xanh, vườn hoa chiếm 15% diện tích đất KCN. Tại KCN Nhơn Hội – Khu A, chúng tôi rất chú trọng trong việc chăm sóc hệ thống cây xanh, vườn hoa, đảm bảo sự xanh tươi, mát mẻ, đồng thời góp phần làm đẹp cho cảnh quan trong KCN.

トップにスクロールします