Công ty CP Đầu tư và Phát triển KCN Quihub

ノンホイ工業団地-ゾーンA-投資家にとって理想的な目的地ホットライン:0936 356 656-0905 677 990

Công ty CP Đầu tư và Phát triển KCN Quihub

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư và Phát triển KCN Quihub

Tên dự án: Khu nhà xưởng cho thuê

Ngành nghề: Đầu tư xây dựng nhà xưởng để cho thuê các ngành nghề sản xuất thuộc phân khu chức năng phân khu B, KCN Nhơn Hội (Khu A), KKT Nhơn Hội.

Vị trí: lô B2.05 + B2.06 + B2.07 thuộc KCN Nhơn Hội – Khu A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư:  70/QĐ-BQL    Ngày cấp: 18/03/2020

Vốn đăng ký: 200 tỷ đồng

Diện tích: 49.814 m2

Công suất đầu tư của dự án: Mỗi nhà xưởng có diện tích 2.400 m2

  • Giai đoạn 1: 3 nhà xưởng
  • Giai đoạn 2: 3 nhà xưởng
  • Giai đoạn 3: 5 nhà xưởng

Lao động: 2 người

Tình trạng của dự án: Đang triển khai

 

上部へスクロール