Công ty TNHH MTV Hòa Phát Bình Định

ノンホイ工業団地-ゾーンA-投資家にとって理想的な目的地ホットライン:0936 356 656-0905 677 990

Công ty TNHH MTV Hòa Phát Bình Định

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Hòa Phát Bình Định

Tên dự án: Nhà xưởng sản xuất HP

Ngành nghề: Sản xuất, lắp ráp nội thất, điện lạnh

Vị trí: lô A4.01 thuộc KCN Nhơn Hội – Khu A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư:                        Ngày cấp:

Vốn đăng ký: 45 tỷ đồng

Diện tích: 1ha

Lao động: 13 người

Công suất đầu tư của dự án: 50.000 tấn/ năm

Tình trạng của dự án: Đang hoạt động

 

トップにスクロールします