Đầu tư 120 tỷ đồng xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm đan nhựa giả mây và gia công cơ khí

ノンホイ工業団地-ゾーンA-投資家にとって理想的な目的地ホットライン:0936 356 656-0905 677 990

Đầu tư 120 tỷ đồng xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm đan nhựa giả mây và gia công cơ khí

Ngày 16.3, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Nam là nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy sản xuất các sản phẩm đan nhựa giả mây và gia công cơ khí trên diện tích 30.002 m2 tại KCN Nhơn Hội (khu A) Khu kinh tế Nhơn Hội.

Dự án này có tổng vốn đầu tư 120 tỷ đồng, công suất 80.000 bộ sản phẩm đan nhựa giả mây/năm và gia công cơ khí phục vụ đan 2.400 tấn sản phẩm nhựa giả mây/năm. Thời gian đầu tư xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động chính thức từ tháng 4.2023 đến tháng 4.2024.

Hai bên ký thỏa thuận thuê đất tại KCN Nhơn Hội A
Hai bên ký thỏa thuận thuê đất tại KCN Nhơn Hội A
上部へスクロール