Công ty TNHH MTV Silic Miền Trung

仁海工业园区 - A 区 - 投资者的理想目的地 热线:0936 356 656 - 0905 677 990

Công ty TNHH MTV Silic Miền Trung

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Silic Miền Trung

Tên dự án: Nhà máy sản xuất silicon metal

Ngành nghề: Sản xuất silicon metal

Vị trí: lô B6.12 + B6.13 thuộc KCN Nhơn Hội – Khu A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư:  35221000100   Ngày cấp: 04/10/2010

Vốn đăng ký: 140 tỷ đồng

Diện tích: 4 ha

Lao động: 

Công suất đầu tư của dự án: 12.000 tấn/ năm

Tình trạng của dự án:

滚动至顶部