Công ty TNHH MTV Silic Miền Trung

Nhon Hoi Industrial Park - Park A - An ideal destination for Investors Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Công ty TNHH MTV Silic Miền Trung

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Silic Miền Trung

Tên dự án: Nhà máy sản xuất silicon metal

Ngành nghề: Sản xuất silicon metal

Vị trí: lô B6.12 + B6.13 thuộc Nhon Hoi Industrial Park - Park A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư:  35221000100   Ngày cấp: 04/10/2010

Vốn đăng ký: 140 tỷ đồng

Diện tích: 4 ha

Lao động: 

Công suất đầu tư của dự án: 12.000 tấn/ năm

Tình trạng của dự án:

Scroll to Top