Hệ thống thông tin liên lạc

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Hệ thống thông tin liên lạc

– Mạng lưới viễn thông tại KCN đạt tiêu chuẩn Quốc tế với đầy đủ các loại hình dịch vụ.

– Nhà đầu tư kí hợp đồng trực tiếp với các đơn vị để được cung cấp các dịch vụ viễn thông như Internet, điện thoại cố định, fax …

Hệ thống thông tin liên lạc

Scroll to Top