与Thien Bac Co., Ltd在仁海亚工业园区签订土地转租合同

仁海工业园区 - A 区 - 投资者的理想目的地 热线:0936 356 656 - 0905 677 990

与Thien Bac Co., Ltd在仁海亚工业园区签订土地转租合同

Ngày 27/10/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH Thiên Bắc đầu tư thực hiện dự án nhà máy chế biến gỗ nội – ngoại thất cao cấp tại vị trí lô B2.04 tại Khu Công nghiệp Nhơn Hội A, Khu kinh tế Nhơn Hội.

滚动至顶部