Nhon Hoi A 산업 단지에서 Thien Bac Co., Ltd와 토지 전대 계약 체결식

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

Nhon Hoi A 산업 단지에서 Thien Bac Co., Ltd와 토지 전대 계약 체결식

Ngày 27/10/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH Thiên Bắc đầu tư thực hiện dự án nhà máy chế biến gỗ nội – ngoại thất cao cấp tại vị trí lô B2.04 tại Khu Công nghiệp Nhơn Hội A, Khu kinh tế Nhơn Hội.

Scroll to Top