Nghị định mới về thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi

仁海工业园区 - A 区 - 投资者的理想目的地 热线:0936 356 656 - 0905 677 990

Nghị định mới về thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi

Ngày 31/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2023 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ban hành kèm theo 4 phụ lục sau:

1- Phụ lục I – Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế.

2- Phụ lục II – Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế.

3- Phụ lục III – Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp đối với mặt hàng xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống, đã qua sử dụng.

4- Phụ lục IV – Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan.

 

Xem thêm:

滚动至顶部