厂房及办公室出租

仁海工业园区 - A 区 - 投资者的理想目的地 热线:0936 356 656 - 0905 677 990

厂房及办公室出租

Nhà xưởng và văn phòng cho thuê: được xây dựng sẵn đạt tiêu chuẩn để phục vụ nhu cầu thuê của các Nhà đầu tư .

 Dịch vụ liên quan

滚动至顶部