Quyết định 142-2005_QĐ-TTg_Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2020

仁海工业园区 - A 区 - 投资者的理想目的地 热线:0936 356 656 - 0905 677 990
滚动至顶部