Quyết định 17-2010_QĐ-TTg_Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

仁海工业园区 - A 区 - 投资者的理想目的地 热线:0936 356 656 - 0905 677 990
滚动到顶部