Bình Định: Thu hút 45 dự án đăng ký đầu tư trong 6 tháng đầu năm

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Bình Định: Thu hút 45 dự án đăng ký đầu tư trong 6 tháng đầu năm

Với quyết tâm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, thời gian qua, tỉnh Bình Định đã vận dụng linh hoạt, hiệu quả chính sách mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Marubeni Lumber (Nhật Bản) ký hợp đồng thuê đất tại KCN Nhơn Hội (Khu A)

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định, 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh Bình Định đã thu hút được 45 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 11.861,05 tỷ đồng, trong đó: chấp thuận chủ trương đầu tư 21 dự án, vốn đăng ký đầu tư 4.161,26 tỷ đồng; Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 24 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư 7.699,79 tỷ đồng.

Với quyết tâm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, thời gian qua, tỉnh Bình Định đã vận dụng linh hoạt, hiệu quả chính sách mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng phát triển bền vững.

Vì vậy, tỉnh Bình Định đã chủ động trong công tác mời gọi đầu tư trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó đón tiếp nhiều nhà đầu tư lớn như Tập đoàn KTR, Công ty TNHH Năng lượng Seoul, Tập đoàn Hóa dầu Kum Ho (Hàn Quốc), Tập đoàn Fujiwara, Marubeni Lumber, Sanicon (Nhật Bản), Tập đoàn Univergy (Liên doanh giữa Tây Ban Nha và Nhật Bản), Tập đoàn Wilmar International Limited (Singapore), Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế Asean – Areco (Nhật Bản)… đến tỉnh tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác.

Để tiếp tục làm cầu nối hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp yên tâm sản xuất, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã tổ chức thành công Buổi đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của hơn 250 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nội dung đối thoại chủ yếu xoay quanh các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, môi trường; thuế, hải quan; lao động; quy hoạch, xây dựng, giao thông vận tải; tài chính, ngân hàng; thương mại; đầu tư; điện, nước, hạ tầng cụm công nghiệp; bảo hiểm… Đồng thời lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ đầu tư vốn phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư hệ thống thủy lợi, đảm bảo đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh.

Theo báo Đầu tư online

Scroll to Top