Hệ thống cấp nước

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Hệ thống cấp nước

– Nước sản xuất và sinh hoạt được cấp thông qua Trạm bơm tăng áp tại KKT Nhơn Hội, giai đoạn 1 có công suất 24.000m3/ngày đêm; Giai đoạn 2 công suất 100.000m3/ngày đêm.

– Đường ống cấp nước của KCN đến chân hàng rào lô đất của Nhà đầu tư.

– Nhà đầu tư kí hợp đồng dịch vụ cung cấp nước với Công ty CP KCN Sài Gòn – Nhơn Hội để được cung cấp nước tại vị trí chân hàng rào nhà máy của nhà đầu tư.

– Quy trình cấp nước được thực hiện theo lưu đồ dưới đây:

 

 

Scroll to Top