Dịch vụ hỗ trợ

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Hỗ trợ Thủ tục Pháp lý

Thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận đầu tư (nếu có).

Thủ tục xin phép xây dựng.

Scroll to Top