Công Ty CP KCN Sài Gòn – Nhơn Hội Trang Bị Xe Chữa Cháy Chuyên Dụng Và Thành Lập Đội PCCC Chuyên Ngành Không Chuyên Trách

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Công Ty CP KCN Sài Gòn – Nhơn Hội Trang Bị Xe Chữa Cháy Chuyên Dụng Và Thành Lập Đội PCCC Chuyên Ngành Không Chuyên Trách

Hiện nay, Công ty CP KCN Sài Gòn – Nhơn Hội (SNP) đã đầu tư xây dựng hoàn thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN Nhơn Hội A, thu hút nhiều Nhà đầu tư đến thuê đất đầu tư dự án, đạt tỷ lệ lấp đầy 58,74%, trong đó có 35 nhà đầu tư đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhằm chủ động xử lý các tình huống chữa cháy trong KCN, thực hiện theo các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, công ty đã ban hành Quyết định số 19/QĐTGĐ-PCCC về việc Thành lập đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành theo chế độ không chuyên trách tại Công ty và Khu công nghiệp Nhơn Hội – Khu A và trang bị phương tiện chữa cháy như sau:

– Trang bị 01 xe ô tô chữa cháy chuyên dụng: xi téc chứa nước 3400 lít, xitec chứa bọt 400 lít, xe trang bị đầy đủ cơ cấu bơm, vòi phun, và các thiết bị chữa cháy của xe chuyên dụng.

– Trang bị 01 xe bồn chứa nước chữa cháy: xitec chứa nước 5000 lít, xe trang bị đầy đủ máy bơm hút nước, vòi phun nước.

– Trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên ngành khác theo quy định.

Bằng cách trang bị xe chữa cháy chuyên dụng và thành lập đội PCCC chuyên ngành không chuyên trách, Công ty CP KCN Sài Gòn – Nhơn Hội đã chứng tỏ sự quan tâm đến tình hình ANTT, an toàn PCCC trong KCN nhằm tạo môi trường đầu tư an toàn cho các doanh nghiệp yên tâm hoạt động SXKD. Trong thời gian tới, Công ty sẽ phối hợp với Đội PCCC số 3 tại Khu Kinh tế Nhơn Hội và lực lượng phòng cháy chữa cháy của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có sự cố xảy ra.

Công ty CPKCN Sài Gòn - Nhơn Hội trang bị xe PCCC 1
Công ty CPKCN Sài Gòn – Nhơn Hội trang bị xe PCCC chuyên dụng
Scroll to Top