Công ty CP Mỹ nghệ Bình Định

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Công ty CP Mỹ nghệ Bình Định

Chủ đầu tư: Công ty CP Mỹ nghệ Bình Định

Tên dự án: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bình Định

Ngành nghề: Đăng kiểm xe cơ giới

Vị trí: lô A1.01 thuộc KCN Nhơn Hội – Khu A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư:  59/QĐ-BQL    Ngày cấp: 11/03/2019

Vốn đăng ký: 70 tỷ đồng

Diện tích: 2 ha

Lao động: 20 người

Công suất đầu tư của dự án: 50.000 lượt xe/ năm

Tình trạng của dự án: Đang hoạt động

Scroll to Top