Công ty CP Sản xuất Thương mại Xây dựng Hải Minh

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Công ty CP Sản xuất Thương mại Xây dựng Hải Minh

Chủ đầu tư: Công ty CP Sản xuất Thương mại Xây dựng Hải Minh

Tên dự án: Nhà máy sản xuất gạch không nung, bê tông thương phẩm và cấu kiện bê tông

Ngành nghề: Sản xuất gạch không nung, bê tông thương phẩm và cấu kiện bê tông

Vị trí: lô B6.14 thuộc KCN Nhơn Hội – Khu A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư: 4837/QĐ-UBND                Ngày cấp: 26/12/2017

Vốn đăng ký: 100 tỷ đồng

Diện tích: 2,8 ha

Lao động: 65 người

Công suất đầu tư của dự án: 55,2 triệu sp/năm

Tình trạng của dự án: Đang hoạt động

 

Scroll to Top