Công ty TNHH Bidiphar Betalactam

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Công ty TNHH Bidiphar Betalactam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bidiphar Betalactam

Tên dự án: Nhà máy sản xuất dược phẩm Bidiphar

Ngành nghề: Sản xuất dược phẩm Bidiphar

Vị trí: lô A3.02 thuộc KCN Nhơn Hội – Khu A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư: 2353/QĐ-BQL                        Ngày cấp: 21/11/2016

Vốn đăng ký: 255 tỷ đồng

Diện tích: 1,5 ha

Lao động: 

Công suất đầu tư của dự án: 

Tình trạng của dự án: Đang triển khai

Di chuyển lên đầu