Công ty TNHH Bidiphar Công nghệ cao

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Công ty TNHH Bidiphar Công nghệ cao

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bidiphar Công nghệ cao

Tên dự án: Nhà máy sản xuất dược phẩm Bidiphar

Ngành nghề: Sản xuất dược phẩm Bidiphar công nghệ cao

Vị trí: lô A3.01 thuộc KCN Nhơn Hội – Khu A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư: 2115/QĐ-BQL                       Ngày cấp: 21/10/2016

Vốn đăng ký: 300 tỷ đồng

Diện tích: 1,5 ha

Lao động: 

Công suất đầu tư của dự án: 

Tình trạng của dự án: Đang triển khai

 

Di chuyển lên đầu