Công ty TNHH Mê Kông Bình Định

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Công ty TNHH Mê Kông Bình Định

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Mê Kông Bình Định

Tên dự án: Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm

Ngành nghề: Sản xuất bê tông thương phẩm

Vị trí: lô B6.02 thuộc KCN Nhơn Hội – Khu A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư:  777QĐ-UBND    Ngày cấp: 09/03/2020

Vốn đăng ký: 100 tỷ đồng

Diện tích: 30.067 m2

Công suất đầu tư của dự án: Bê tông thương phẩm 960 m3/ngày (tương đương 2.112 tấn/ngày)

Lao động: 14 người

Tình trạng của dự án: Đang hoạt động

Scroll to Top