Công ty CP KCN Sài Gòn – Nhơn Hội được vinh danh trong Hội nghị tuyên dương người nộp thuế năm 2022

ノンホイ工業団地-ゾーンA-投資家にとって理想的な目的地ホットライン:0936 356 656-0905 677 990

Công ty CP KCN Sài Gòn – Nhơn Hội được vinh danh trong Hội nghị tuyên dương người nộp thuế năm 2022

Nhằm ghi nhận và biểu dương các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã có thành tích tốt trong việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách Nhà nước, ngày 22/08/2022, tại TP. Quy Nhơn, Cục thuế tỉnh đã xét chọn 155 tổ chức và cá nhân điển hình tiêu biểu để khen thưởng, trong đó có Công ty CP KCN Sài Gòn – Nhơn Hội (SNP) – Chủ đầu tư KCN Nhơn Hội  – Khu A.

Năm 2022 là một năm tương đối khó khăn đối với các doanh nghiệp trong nước do tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều biến động lớn, các đơn hàng xuất khẩu sang các nước bị sụt giảm nghiêm trọng, tình trạng lạm phát tăng cao sau đại dịch Covid-19, việc tiếp cận nguồn vốn khó khăn hơn khi nhiều tổ chức tín dụng đã hết “room” tăng trưởng tín dụng trong khi diễn biến lãi suất và tỷ giá phức tạp. Tuy nhiên, với quyết tâm vượt qua khó khăn và các thách thức của nền kinh tế, với sự chỉ đạo sát sao và kịp thời của ban lãnh đạo, SNP đã không ngừng nỗ lực, kịp thời thích ứng, chủ động thay đổi chiến lược xúc tiến đầu tư, vì vậy đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong hoạt động thu hút đầu tư, góp phần tích cực vào nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước. Qua đó, góp phần tăng cường tiềm lực kinh tế tại địa phương, giúp thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị tuyên dương người nộp thuế năm 2022
Quang cảnh Hội nghị tuyên dương người nộp thuế năm 2022

Trong năm 2023, mặc dù những khó khăn và thách thức của nền kinh tế vẫn còn ảnh hường nghiêm trọng đến hoạt động thu hút đầu tư, nhưng SNP vẫn sẽ tiếp tục cố gắng phát huy các kết quả đạt được, đa dạng hóa các hình thức tiếp cận các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Đồng thời, Ban điều hành sẽ xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với sự phát triển của KCN Nhơn Hội A, không ngừng nâng cao thu nhập cho người lao động và thực hiện tốt các nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách Nhà nước.

Trên tinh thần đó, SNP sẽ cố gắng phát huy để vinh dự có tên trong Hội nghị Tuyên dương người nộp thuế trong những năm sau của tỉnh nhà.

上部へスクロール