Công ty TNHH DPack

ノンホイ工業団地-ゾーンA-投資家にとって理想的な目的地ホットライン:0936 356 656-0905 677 990

Công ty TNHH DPack

Chủ đầu tư: Công ty TNHH DPack

Tên dự án: Nhà máy sản xuất bao bì cao cấp

Ngành nghề: Sản xuất bao bì cao cấp

Vị trí: lô A3.08 thuộc KCN Nhơn Hội – Khu A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư: 675/QĐ-BQL                                Ngày cấp: 11/03/2017

Vốn đăng ký: 53,45 tỷ đồng

Diện tích: 1,5 ha

Lao động: 160 người

Công suất đầu tư của dự án: 300 tấn/năm

Tình trạng của dự án: Đang hoạt động

上部へスクロール