Công ty TNHH DPack

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

Công ty TNHH DPack

Chủ đầu tư: Công ty TNHH DPack

Tên dự án: Nhà máy sản xuất bao bì cao cấp

Ngành nghề: Sản xuất bao bì cao cấp

Vị trí: lô A3.08 thuộc KCN Nhơn Hội – Khu A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư: 675/QĐ-BQL                                Ngày cấp: 11/03/2017

Vốn đăng ký: 53,45 tỷ đồng

Diện tích: 1,5 ha

Lao động: 160 người

Công suất đầu tư của dự án: 300 tấn/năm

Tình trạng của dự án: Đang hoạt động

맨위로 스크롤