The system of trees and flower gardens

Nhon Hoi Industrial Park - Park A - An ideal destination for Investors Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

The system of trees and flower gardens

Cây xanh, vườn hoa chiếm 15% diện tích đất KCN. Tại KCN Nhơn Hội – Khu A, chúng tôi rất chú trọng trong việc chăm sóc hệ thống cây xanh, vườn hoa, đảm bảo sự xanh tươi, mát mẻ, đồng thời góp phần làm đẹp cho cảnh quan trong KCN.

Scroll to Top