Viễn thông Bình Định – Chi nhánh VNPT

ノンホイ工業団地-ゾーンA-投資家にとって理想的な目的地ホットライン:0936 356 656-0905 677 990

Viễn thông Bình Định – Chi nhánh VNPT

Chủ đầu tư: Viễn thông Bình Định – Chi nhánh VNPT

Tên dự án: Trạm viễn thông

Ngành nghề: Cung cấp dịch vụ viễn thông Bình Định

Vị trí: lô P2.01 thuộc KCN Nhơn Hội – Khu A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư:                                              Ngày cấp:

Vốn đăng ký: 

Diện tích: 324 m2

Lao động: 

Công suất đầu tư của dự án: 

Tình trạng của dự án: Đang hoạt động

トップにスクロールします