Viễn thông Bình Định – Chi nhánh VNPT

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Viễn thông Bình Định – Chi nhánh VNPT

Chủ đầu tư: Viễn thông Bình Định – Chi nhánh VNPT

Tên dự án: Trạm viễn thông

Ngành nghề: Cung cấp dịch vụ viễn thông Bình Định

Vị trí: lô P2.01 thuộc KCN Nhơn Hội – Khu A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư:                                              Ngày cấp:

Vốn đăng ký: 

Diện tích: 324 m2

Lao động: 

Công suất đầu tư của dự án: 

Tình trạng của dự án: Đang hoạt động

Scroll to Top