Liên kết đào tạo nghề cho người lao động

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Liên kết đào tạo nghề cho người lao động

Hiện nay, KKT và các KCN thu hút được 249 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, trong đó có 144 DN đã đi vào hoạt động, đóng góp về giá trị sản xuất công nghiệp chiếm trên 35% và kim ngạch xuất khẩu chiếm trên 30% giá trị toàn tỉnh.

Các DN đã góp phần giải quyết việc làm ổn định cho hơn 16.000 lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, trong cơ cấu lao động đang làm việc tại DN phần lớn là lao động phổ thông, các DN tuyển công nhân sau đó tổ chức đào tạo một số ngày ngay tại dây chuyền sản xuất theo kiểu “cầm tay chỉ việc” vừa làm vừa học. Đối với số lao động có chuyên môn kỹ thuật khi được tuyển dụng, đều được các DN đào tạo lại, bổ sung kỹ năng mới phù hợp thực tế.

Nhằm hỗ trợ và tạo thuận lợi cho DN, UBND tỉnh hàng năm đã bố trí kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động. Năm 2018, tại KKT và các KCN có 05 DN được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho 825 người lao động có hộ khẩu tại tỉnh Bình Định (626,3 tr.đ). Đến nay, các DN đã tiến hành liên kết với các Trường dạy nghề để triển khai công tác đào tạo nghề cho người lao động, đã có 03/05 DN đã tổ chức khai giảng các lớp đào tạo nghề theo quy định.

Đây là mô hình đào tạo hiệu quả đã được duy trì trong nhiều năm qua, mang lại nhiều lợi ích cho Nhà trường, doanh nghiệp và người lao động.

Theo Bản tin KKT số 4/2018

Scroll to Top