Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, thời điểm hưởng lương hưu đối với TH không còn hồ sơ gốc

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, thời điểm hưởng lương hưu đối với TH không còn hồ sơ gốc

– Số hiệu: 37/2021/TT-BLĐTBXH

– Ngày ban hành: 31/12/2021

– Ngày hiệu lực: 15/03/2022

– Tóm tắt nội dung:

Hướng dẫn điều chỉnh tăng 7,4% lương hưu cho một số đối tượng
Ngày 31/12/2021, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc.
Theo đó, từ ngày 01/01/2022, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng tăng 7,4% so với mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng của tháng 12/2021.
Nội dung trên áp dụng cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH gồm:
– Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng;
– Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng;
– Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
Cụ thể, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng từ tháng 01 năm 2022 bằng (=) mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp tháng 12/2021 nhân (x) 1,074.
Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/3/2022 và thay thế Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2019.

thong-tu-37-2021-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi

Xem thêm:

Scroll to Top