Công ty TNHH In & Bao bì Eco Nhơn Hội

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Công ty TNHH In & Bao bì Eco Nhơn Hội

Chủ đầu tư: Công ty TNHH In & Bao bì Eco Nhơn Hội

Tên dự án: Nhà máy in & bao bì Eco Nhơn Hội

Ngành nghề: Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa.

Vị trí: lô A3.09 thuộc KCN Nhơn Hội – Khu A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư: 472/QĐ-BQL                                Ngày cấp: 17/12/2021

Vốn đăng ký: 70 tỷ đồng

Diện tích: 2 ha

Lao động: 

Công suất đầu tư của dự án: 8.000 tấn sản phẩm/năm

Tình trạng của dự án: Đang triển khai

Scroll to Top