Trao Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp cho Công ty TNHH môi trường Phú Hà

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Trao Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp cho Công ty TNHH môi trường Phú Hà

Chiều ngày 10/8/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức Lễ trao quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp tỉnh Bình Định do Công ty TNHH môi trường Phú Hà làm chủ đầu tư theo Quyết định số 2704/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư lần đầu.

Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp tỉnh Bình Định có quy mô 2.060 tấn/ngày, trong đó giai đoạn 1: 180 tấn/ngày gồm rác thải sinh hoạt 480 tấn/ngày, phân bùn bề phốt 100 tấn/ngày, chất thải công nghiệp và nguy hại 600 tấn/ngày; giai đoạn 2: 880 tấn/ngày gồm rác thải sinh hoạt 480 tấn/ngày, chất thải công nghiệp và nguy hại 400 tấn/ngày, tại xã Liên Trì, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát thuộc khu kinh tế Nhơn Hội.

Tổng vốn đầu tư của dự án 960 tỷ đồng với diện tích khoảng 46,53ha chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 khoảng 30,57ha, giai đoạn 2 khoảng 15,96ha. Mục tiêu của dự án là xây dựng nhà máy xử lý chất thỉa công nghiệp, chất thải công nghiệp có chứa thành phần nguy hại, rác thải y tế và rác thải sinh hoạt trên đại bàn tỉnh Bình Định, khu vực miền Trung, Tây nguyên và các tỉnh phía Nam; xây dựng mô hình xử lý và tái chế chất thải sinh hoạt chuyên nghiệp, bền vững; cung cấp nguyên liệu được tạo ra từ quá trình tái chế cho các lĩnh vực công nghiệp khác.

Tiến độ thực hiện dự án: giai đoạn 1, Quý IV/2018: hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư; Quý I/2019: triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng; Quý III/2019: vận hành nhà máy, tiếp nhận rác thải sinh hoạt với công suất 200tấn/ngày; Quý II/2020: hoàn thành tất cả các hạn mục của nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt; Quý IV/2020: hoàn thành toàn bộ giai đoạn 1; Giai đoạn 2: đầu tư theo thực tế nhu cầu xử lý rác của đia phương.

UBND tỉnh yêu cầu Nhà đầu tư phải có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng thời gian quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp sau 12 tháng nhà đầu tư không thực hiện theo tiến độ đăng ký và không có lý do chính đáng sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư.

SNP

Theo Nhật Dũng – kktbinhdinh.vn

Scroll to Top