Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Giao thông vận tải

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Giao thông vận tải

Chủ đầu tư: Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Giao thông vận tải

Tên dự án: Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Định

Ngành nghề: Đào tạo và sát hạch lái xe ô tô (đào tạo sơ cấp).

Vị trí: lô A3.09 thuộc KCN Nhơn Hội – Khu A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư: 128/QĐ-BQL                                Ngày cấp: 18/05/2021

Vốn đăng ký: 60 tỷ đồng

Diện tích: 4,9 ha

Lao động: 

Công suất đầu tư của dự án: Trên 2.000 học viên

Tình trạng của dự án: Đang triển khai

 

Scroll to Top