Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định chính thức đi vào hoạt động ngày 1/4/2019

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định chính thức đi vào hoạt động ngày 1/4/2019

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sẽ chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định – Tên tiếng Anh là The Public Administration Service Center of Binh Dinh Province có trụ sở tại số 127 đường Hai Bà Trưng, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Địa chỉ email: ttpvhcc@binhdinh.gov.vn.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2019.

Nhiệm vụ chính của Trung tâm là hướng dẫn thực hiện TTHC; tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết TTHC; trả kết quả giải quyết TTHC. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đối với trường hợp TTHC yêu cầu giải quyết ngay trong ngày; hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Đặc biệt là theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Trung tâm cũng có quyền theo dõi, đôn đốc, nhận xét, đánh giá công chức, viên chức do các cơ quan có thẩm quyền cử đến công tác tại Trung tâm về việc chấp hành thời gian lao động, các quy định của pháp luật về chế độ công vụ, quy chế văn hóa công sở, nội quy làm việc.

Kể từ ngày 1/4/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý tại Quầy số 21, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định. Phạm vi thủ tục hành chính tiếp nhận: 65 thủ tục hành chính thuộc 07 lĩnh vực được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 12/03/2019 về công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lí Khu kinh tế gồm: đầu tư, xuất nhập khẩu, lao động và việc làm, quản lí hoạt động thương mại của các tổ chức và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, quy hoạch xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường.

Sự ra đời của Trung tâm PVHCC tỉnh sẽ thống nhất quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC đối với tất cả các ngành, lĩnh vực, qua đó tạo thuận lợi tối đa cho người dân, tổ chức khi giao dịch TTHC.

SNP

Scroll to Top