Công ty TNHH Fujawara Bình Định

仁海工业园区 - A 区 - 投资者的理想目的地 热线:0936 356 656 - 0905 677 990

Công ty TNHH Fujawara Bình Định

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Fujawara Bình Định

Tên dự án: Mở rộng tuyến 110Kv Trạm biến áp

Ngành nghề: Nhà máy sản xuất, truyền tải điện, trạm biến áp 110KV Nhơn Hội

Vị trí: lô K2.02 thuộc KCN Nhơn Hội – Khu A, KKT Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Số giấy Chứng nhận đầu tư: 3284483822     Ngày cấp: 30/05/2017

Diện tích: 604 m2

Tình trạng của dự án: Đang hoạt động

 

滚动至顶部