Factory and office for rent

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - Ideal destination for investors Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Factory and office for rent

Nhà xưởng và văn phòng cho thuê: được xây dựng sẵn đạt tiêu chuẩn để phục vụ nhu cầu thuê của các Nhà đầu tư .

 Dịch vụ liên quan

Scroll to Top