Công ty CP Đồ gỗ cao cấp Thiện Tâm đầu tư thực hiện nhà máy sản xuất đồ gỗ cao cấp với quy mô 1.000.000 sản phẩm/năm

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Công ty CP Đồ gỗ cao cấp Thiện Tâm đầu tư thực hiện nhà máy sản xuất đồ gỗ cao cấp với quy mô 1.000.000 sản phẩm/năm

Sáng ngày 20/4, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 111/QĐ-BQL về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Dự án Nhà máy sản xuất đồ gỗ cao cấp Thiện Tâm có quy mô trên 1.000.000 sản phẩm mỗi năm.

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã Chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời cho phép công ty Cổ phần Đồ gỗ cao cấp Thiện Tâm thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất giường, tủ, bàn ghế, các vật dụng nội, ngoại thất bằng gỗ cùng các vật liệu khác trong thời gian 50 năm (tính từ ngày nhà đầu tư được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư).

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của công ty thiện tâm
Trang đầu Quyết định số 111/QĐ-BQL

Được biết, Dự án của công ty Cổ phần Đồ gỗ cao cấp Thiện Tâm xây dựng tại Lô B3.01, KCN Nhơn Hội (Khu A), Khu kinh tế Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với vốn đầu tư lên tới 250.000.000.000 đồng. Trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 50.000.000.000 đồng và vốn huy động là 200.000.000.000 đồng.

Dự án cũng được tiến hành làm 2 giai đoạn từ tháng 4/2022- 8/2022 và từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023 và sau khi hoàn thành sẽ cho ra 1.000.000 sản phẩm (tương đương 20.000 m3 gỗ)/năm.

Qua đây, Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, quy mô, nội dung, tiến độ cam kết, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, lao động, đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Sau 12 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan quản lý đầu tư và không có lý do chính đáng sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư.

Theo: sao.baophapluat.vn

Scroll to Top