Hạ tầng đồng bộ, hiện đại

ノンホイ工業団地-ゾーンA-投資家にとって理想的な目的地ホットライン:0936 356 656-0905 677 990

Hạ tầng đồng bộ, hiện đại

利用可能な施設、完全で最新のインフラストラクチャ。良好で安定した地質は、投資家が建設費を節約するのに役立ちます。

Địa chất nền KCN tốt, chi phí nền móng thấp do đó chi phí trong đầu tư xây dựng giảm;

Hệ thống giao thông KCN kết nối với hệ thống giao thông đường bộ (Quốc lộ 1A, Quốc lộ 19 và 1D), đường sắt, đường biển và đường hàng không;

Hệ thống cấp điện, cấp nước và hệ thống xử lý nước thải hiện đại với công suất lớn;

Hệ thống viễn thông hoàn chỉnh; đảm bảo đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu của Nhà đầu tư trong KCN;

Mặt bằng nền đất có sẵn, đáp ứng tất cả các nhu cầu của Nhà đầu tư.

上部へスクロール