Ưu đãi đầu tư cao nhất

ノンホイ工業団地-ゾーンA-投資家にとって理想的な目的地ホットライン:0936 356 656-0905 677 990

Ưu đãi đầu tư cao nhất

土地の借地期間は50年です。投資家は、プロジェクトの存続期間中、未加工の土地賃貸料を免除されます。

Các chính sách ưu đãi
1 Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Đối với tất cả các dự án đầu tư:

– Áp dụng mức thuế suất 10% trong 15 năm kể từ khi dự án đi vào họat động sản xuất kinh doanh, trong đó:

+ 4 năm đầu kể từ khi dự án có thu nhập: miễn thuế hoàn toàn

+ 9 năm tiếp theo: giảm 50%

– Sau thời gian ưu đãi: Áp dụng theo mức thuế suất hiện hành theo quy định của Nhà nước

Đối với dự án có quy mô lớn và công nghệ cao hoặc mới cần đặc biệt thu hút đầu tư thì được cơ quan thẩm quyền xem xét mức ưu đãi cao hơn
2 Miễn thuế Nhập khẩu

– Đối với thiết bị, máy móc (phụ tùng đi kèm), phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ, vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng

– Dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư, dự án sản xuất linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử

Miễn thuế nhập khẩu trong 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất kinh doanh

上部へスクロール