Hạ tầng đồng bộ, hiện đại

Nhon Hoi Industrial Park - Zone A - 투자자에게 이상적인 곳 핫라인: 0936 356 656 - 0905 677 990

Hạ tầng đồng bộ, hiện đại

사용 가능한 건물, 완전하고 현대적인 인프라. 좋고 안정적인 지질은 투자자가 건설 비용을 절약하는 데 도움이 됩니다.

Địa chất nền KCN tốt, chi phí nền móng thấp do đó chi phí trong đầu tư xây dựng giảm;

Hệ thống giao thông KCN kết nối với hệ thống giao thông đường bộ (Quốc lộ 1A, Quốc lộ 19 và 1D), đường sắt, đường biển và đường hàng không;

Hệ thống cấp điện, cấp nước và hệ thống xử lý nước thải hiện đại với công suất lớn;

Hệ thống viễn thông hoàn chỉnh; đảm bảo đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu của Nhà đầu tư trong KCN;

Mặt bằng nền đất có sẵn, đáp ứng tất cả các nhu cầu của Nhà đầu tư.

Scroll to Top