Phát triển công nghiệp hỗ trợ tại KCN Nhơn Hội A – Tạo chuỗi liên kết ngành cho các doanh nghiệp

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Phát triển công nghiệp hỗ trợ tại KCN Nhơn Hội A – Tạo chuỗi liên kết ngành cho các doanh nghiệp

Công nghiệp hỗ trợ là các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. Công nghiệp hỗ trợ có sự gắn bó mật thiết với các ngành công nghiệp sản xuất thành phẩm chính, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp chủ lực.

Tại KCN Nhơn Hội A, ngoài việc tập trung thu hút các dự án, ngành nghề đầu tư mang tính chất chủ lực, Chủ đầu tư KCN Nhơn Hội A – Công ty CP KCN Sài Gòn – Nhơn Hội (SNP) còn nỗ lực thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ nhằm tạo chuỗi liên kết ngành mật thiết cho các doanh nghiệp trong KCN, qua đó phát triển hệ sinh thái KCN vững mạnh.

Tập trung thu hút đồng thời các ngành công nghiệp chủ lực và công nghiệp hỗ trợ

Tính đến thời điểm hiện tại, KCN Nhơn Hội A đã thu hút tổng cộng 52 Nhà đầu tư với các dự án, ngành nghề đầu tư đa dạng bao gồm các ngành công nghiệp chủ lực và công nghiệp hỗ trợ như các ngành công nghiệp sản xuất dược phẩm, thực phẩm, công nghệ sinh học, trang thiết bị y tế, nước giải khát, bao bì, sản xuất chế biến nông lâm thủy sản, sản xuất chế biến gỗ, may mặc, sản xuất trang thiết bị văn phòng phẩm…

Sự đầu tư, phát triển của hai nhóm ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, dược phẩm trở thành điểm sáng, tạo động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn KCN, có ý nghĩa trực tiếp quyết định đến sự phát triển kinh tế xã hội và nâng cao giá trị sản xuất tại địa phương. Trong đó, Công ty CP Dược Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar), Công ty CP Kỹ thuật Dược Bình Định (Bitechphar); Công ty CP Tingco Bình Định, Công ty TNHH Thủy Sản An Hải là những doanh nghiệp điển hình trong nhóm ngành này đã thuê trên 30 ha để đầu tư tại KCN. Từ đó, kéo theo các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, phục vụ cho chuỗi sản xuất, đóng gói hàng hóa hoàn chỉnh trước khi đưa ra thị trường như: Công ty TNHH Dpack, Công ty CP Công nghệ mới Thiên Phúc, Công ty TNHH In & Bao bì Eco Nhơn Hội và các doanh nghiệp khác.

Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) tại KCN Nhơn Hội A
Công ty CP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) tại KCN Nhơn Hội A
Nhà máy sản xuất bao bì cao cấp – Công ty TNHH Dpack tại KCN Nhơn Hội A
Nhà máy sản xuất bao bì cao cấp – Công ty TNHH Dpack tại KCN Nhơn Hội A

Công nghiệp hỗ trợ tạo chuỗi liên kết ngành cho các doanh nghiệp

Có thể thấy công nghiệp hỗ trợ là động lực trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp chủ lực, giúp tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm công nghiệp chính, là mắt xích quan trọng trong sự phát triển kinh tế tổng thể tại KCN Nhơn Hội A. Chất lượng sản phẩm đầu ra cuối cùng của các sản phẩm công nghiệp chủ lực như dược phẩm, mỹ phẩm, TTBYT phụ thuộc vào chất lượng của các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ như bao bì, vật tư, nguyên liệu.

Việc thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp hỗ trợ vào KCN Nhơn Hội A đã tạo chuỗi liên kết ngành cho các doanh nghiệp, góp phần hình thành liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp trong KCN. Từ đó, các doanh nghiệp cùng nâng cao năng lực sản xuất, áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại thông qua hợp tác đầu tư kinh doanh.

SNP nỗ lực thu hút đầu tư các ngành công nghiệp hỗ trợ thời gian tới

Công nghiệp hỗ trợ ngày càng trở nên quan trọng, với chức năng đặc thù trong nền công nghiệp sản xuất, sự phát triển công nghiệp hỗ trợ làm tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư, đẩy nhanh sự phát triển kinh tế và hội nhập. Thực tế hiện nay, các tập đoàn kinh tế, các NĐT trong và ngoài nước ưu tiên đầu tư dự án, xây dựng nhà máy tại những khu vực mà ở đó họ được cung ứng tối đa những sản phẩm hỗ trợ để tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh.

Do đó, thời gian tới, SNP sẽ tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư các ngành công nghiệp hỗ trợ có công nghệ ‘sạch’, thân thiện với môi trường, tạo điều kiện thu hút các ngành công nghiệp chủ lực có hàm lượng khoa học công nghệ cao, tạo cơ sở thu hút các NĐT trong và ngoài nước, gia tăng tăng trưởng bền vững, đồng thời thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ lực tại KCN Nhơn Hội A phát triển.

Với sự nhạy bén, linh hoạt cùng hướng đi phù hợp, chắc chắn hệ sinh thái KCN Nhơn Hội A sẽ phát triển năng động, đa dạng và bền vững.

Scroll to Top