Thông tư 38/2023/TT-BTC: Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường từ ngày 01/08/2023

Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A - Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư Hotline: 0936 356 656 - 0905 677 990

Thông tư 38/2023/TT-BTC: Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường từ ngày 01/08/2023

Từ ngày 01/8/2023, áp dụng mức phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Thông tư 38/2023/TT-BTC như sau:

– Dự án công trình dân dụng: Từ 08 – 84 triệu đồng, tùy mức vốn đầu tư;

– Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông): Từ 8,6 – 86 triệu đồng, tùy mức vốn đầu tư;

– Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi: Từ 8,8 – 88 triệu đồng, tùy mức vốn đầu tư;

– Dự án giao thông: Từ 9,2 – 92 triệu đồng, tùy mức vốn đầu tư;

– Dự án công nghiệp: Từ 9,6 – 96 triệu đồng, tùy mức vốn đầu tư;

– Dự án xử lý chất thải, cải thiện môi trường và các dự án khác: Từ 06 – 61 triệu đồng, tùy mức vốn đầu tư.

Xem thêm:

Scroll to Top